Archive for març 19th, 2016

Enric I. Canela No havia fet cap comentari al respecte. No li havia donat massa importància. El 10 de febrer del 2011 es va publicar el Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. La disposició transitòria primera en el seu apartat 2n deia que els qui […]