Archive for abril 6th, 2016

Enric I. Canela Llegia que la Sindicatura de Comptes ha publicat l’informe de fiscalització relatiu a la Universitat de Girona (UdG), despeses de personal, corresponent a l’exercici 2013. Diu la Sindicatura que la fiscalització inclou la revisió dels aspectes legals i econòmics relacionats amb les despeses de personal de la UdG de l’exercici 2013. L’informe […]

Enric I. Canela Arran de la publicació de l’U-Ranking d’universitats de l’Estat espanyol (veure Rànquings que no indiquen gairebé res) el diari El Mundo publicava un madrilenyíssim article (Cataluña ‘golea’ a la Comunidad de Madrid en el ‘clásico’ universitario). Naturalment, no és una lloança al sistema universitari català, del diari en qüestió no es podia […]