Enric I. Canela

Avui el Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret que estableix un conjunt de qüestions relacionades amb el doctorat.

El aspectes considerats són:

  • Els relatius a l’assignació de director de tesi i seguiment i avaluació del doctorand, precisant la regulació normativa vigent en aquest moment.
  • S’amplien els supòsits d’accés a estudis de doctorat a la possessió d’un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l’Educació Superior, i es modifica l’exigència de complements formatius específics per a l’accés a Doctorat.
  • Pel que fa a la supervisió i el seguiment del doctorat, es regula el document d’activitats, el pla de recerca i la figura de la codirecció de tesi.
  • També regula la certificació supletòria del títol universitari de doctor com a mitjà provisional d’acreditar estar en possessió dels estudis de Doctorat mentre la universitat competent expedeix el títol en format oficial.
  • Aquells estudiants que cursen un doctorat industrial, que es realitzen amb la col·laboració del teixit empresarial per garantir els llaços entre el món acadèmic i el món empresarial, veuran reconegut al títol la menció de doctor industrial.

Tremoleu!

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació