Archive for maig 24th, 2016

Enric I. Canela Via Universitària és una enquesta realitzada a 20.512 estudiants de 19 universitats del territori Vives i que abasten 3 estats de l’arc mediterrani: Andorra, Espanya i França, 2015. Es tracta d’un projecte en partenariat entre la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) i la Fundació Jaume Bofill (FJB), que té per objectiu analitzar les […]