Enric I. Canela

Via Universitària és una enquesta realitzada a 20.512 estudiants de 19 universitats del territori Vives i que abasten 3 estats de l’arc mediterrani: Andorra, Espanya i França, 2015. Es tracta d’un projecte en partenariat entre la Xarxa Vives d’Universitats (XVU) i la Fundació Jaume Bofill (FJB), que té per objectiu analitzar les característiques dels estudiants i el seu recorregut universitari. Aquesta informació correspon a la nota de premsa.

Entre d’altres, el treball es pregunta:

 • La universitat és una institució equitativa?
 • Els estudiants, com es paguen els seus estudis? Quin suport reben de la família?
 • Quin és el perfil dels joves universitaris? Es dediquen només a estudiar o compaginen amb algun tipus de treball remunerat?
 • De quines famílies provenen? Quin nivell d’estudis i ocupació tenen els seus progenitors?
 • Què motiva l’elecció dels estudis? Com valoren la seva experiència universitària?
 • Quines expectatives tenen sobre el seu futur?

Alguns dels resultats destacats són:

 • La classe social predominant a la universitat és la classe alta; en els graus són el 43% i el 45% en els màsters.
 • El 52% dels i de les estudiants enquestats viuen a casa dels pares.
 • Només el 41% dels estudiants ho són a temps complet, l’altre 59% ha de compaginar els es-tudis amb feina remunerada, ja sigui de manera intermitent (24%), a temps parcial (19%) o a temps complet (15%). Els estudiants en modalitat no presencial, treballen a temps complet en un 65% dels casos.
 • El 36% de les mares i el 49% dels pares dels estudiants tenen ocupacions de nivell alt, mentre que en el conjunt de la població aquest percentatge d’ocupacions altes és clarament inferior, el 26% en el cas de les dones i el 28% en el cas dels homes.
 • El 81% creu que els estudis universitaris li serviran per cultivar-se i enriquir els seus coneixements, mentre que només el 25% creu que li permetrà aconseguir una posició social alta.
 • El grau de satisfacció amb la universitat és moderat: la resposta més comuna és “acontentament sense més” en el 44% dels casos.
 • Només el 10% dels estudiants han fet mobilitat internacional, tot i que un 25% més pensa fer-ho.

A les conclusions del document de treball Via Universitària: Ser estudiant universitari avui (que podeu descarregar) es plantegen i discuteixen els següents temes:

 1. Caminem cap a l’equitat, però queda molt recorregut per aconseguir la igualtat
 2. Una universitat sustentada pel familisme
 3. L’enfonsament de la fe en l’ascensor universitari
 4. La rellevància, creixent, de les titulacions
 5. On es troba la centralitat dels estudiants?

He fullejat el document però no m’he llegit les gairebé 250 pàgines.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació