Archive for maig 25th, 2016

Enric I. Canela A les Memòries de programes està l’explicació dels diners bàsics destinats a universitats. Trobo molt pobre el sistema d’indicadors i tampoc els trobo “indicats”. Hi ha més conceptes del programa Educació universitària, però aquí està el gruix que es destina a les universitats. Pla Departamental: 11. Aconseguir un model universitari que opti […]

Enric I. Canela Comissions Obreres informa que ahir es va reunir la Mesa General de la Funció Pública on el Govern ha seguit sense voler negociar les propostes que han presentat els sindicats per aconseguir el retorn de la paga extra del 2012, del Fons d’Acció social i de tota la resta de drets arrabassats […]

Enric I. Canela Ahir es va presentar al Parlament el projecte de pressupost per al 2016 i, com és habitual, el Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic. A aquesta llei d’acompanyament destaquen algunes coses relacionades amb la universitat. Són: Article 29 Modificació de la Llei 21/2005, del 29 de […]