- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Males notícies pressupostàries per al PDI i el PAS

Enric I. Canela

Comissions Obreres informa [2] que ahir es va reunir la Mesa General de la Funció Pública on el Govern ha seguit sense voler negociar les propostes que han presentat els sindicats per aconseguir el retorn de la paga extra del 2012, del Fons d’Acció social i de tota la resta de drets arrabassats des de l’any 2012. Ho vaig veure al projecte de pressupost (veure El pressupost a favor del Pla Serra Húnter [3])

Diu Comissions que el govern de la Generalitat ha presentat un projecte de pressupostos on es fa constar explícitament que l’increment salarial serà de l’1%, per tant sense cap recuperació del poder adquisitiu perdut i sense negociació sindical (art. 24.1); que per aquest any es manté  la supressió dels ajuts socials i dels ajuts al menjar (art. 24.5); que es manté la impossibilitat de cobrar els complements de productivitat (art. 25.1 i 27.2), i de cobrir les pèrdues d’efectius a les diferents administracions (art. 34 i 35) i que es declararan nuls tots els acords sindicals i convenis col·lectius que intentin millorar aquestes condicions draconianes(art. 31).

Podeu continuar la lectura [2].