- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

El Portal Estudis Universitaris de Catalunya

Enric I. Canela

Està operatiu el Portal Estudis Universitaris de Catalunya [2] elaborat per l’AQU.

Ens explica que es tracta d’un cercador on hi ha tots els ensenyaments universitaris oficials vigents on es troba la descripció de les titulacions amb els darrers informes d’avaluació publicats.

També s’hi troben els indicadors per a cada titulació sobre: accés i matrícula, desenvolupament (professorat, rendiment, abandonament, etc.) i inserció laboral. També els informes.

El segell de qualitat que incorpora indica si la titulació ha estat verificada (la verificació és l’avaluació prèvia que fem a les titulacions abans que es posin en funcionament), si la titulació ha estat acreditada (totes les titulacions universitàries han de superar una avaluació externa que s’anomena acreditació, que cal passar cada 6 anys en el cas dels graus i doctorats, i cada 4 anys si són màsters).

El resultat de l’acreditació pot ser:

Es tracta d’una informació útil que permet una certa comparació fiable entre titulacions i universitats.