Enric I. Canela

Llegia que ha aparegut l’Enquesta de Recerca i Transferència del Coneixement 2014 de les Universitats Espanyoles, elaborada per les xarxes RedOTRI i RedUGI de la Comissió Sectorial d’R+D de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). L’enquesta inclou resultats sobre 67 centres universitaris, conté informació sobre 384 variables: base investigadora, recursos per a la gestió de la recerca i la transferència de coneixement, activitat i resultats en recerca i en transferència, i creació d’empreses spin-off i start-up.

En el document es posa de manifest que la Universitat de Barcelona és la institució amb més producció científica a l’Estat pel que fa a nombre d’articles de revistes indexades pel Web of Science i tesis doctorals llegides.

Mal resultats generals de transferència. Segons l’enquesta, el valor de la despesa total en R+D+i de les universitats espanyoles va ser de 3.187 milions d’euros el 2014 (el 2013 va ser de 3.625 milions d’euros). L’informe constata que, tot i haver-hi una progressiva disminució de plantilles de personal docent i investigador a les universitats, la proporció de personal que es dedica a la recerca i la transferència ha augmentat lleugerament.

Podeu completar la informació aquí i al document base.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació