Enric I. Canela

Avui els rectors i presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes han presentat una declaració conjunta, elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per reclamar al govern català millores en la política universitària.

La declaració tracta cinc punts:

  1. Autonomia, retiment de comptes i govern de les universitats
  2. Finançament públic de les universitats
  3. Preus de matrícula i beques i ajuts als estudiants
  4. Oferta acadèmica i qualitat dels estudis universitaris
  5. Recerca, innovació i transferència de coneixements
  6. El personal docent i investigador
  7. El personal d’administració i serveis
  8. L’estudiantat.

Demanen autonomia organitzativa, financera, de gestió de personal i acadèmica; més finançament públic, reducció dels preus públics de matrícula dels estudis de grau i de màster, compromís amb els acords del Consell Interuniversitari de Catalunya pel que fa a l’estructuració dels estudis i la incorporació de nou personal docent i investigador (PDI) i de personal d’administració i serveis (PAS).

Diré que bàsicament hi estic d’acord. No del tot en el tema del preu de les matrícules perquè parteix d’idees errònies i no intenta solucionar la injustícia que representa que uns estudiants paguin diferent que els dels costat.

M’alegra que després de molts anys les universitats vulguin fer política universitària.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació