- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

La microbiota “menja” magranes

Enric I. Canela

Alguns cops he parlat de les virtuts de les magranes (Els beneficis del suc de magrana [2]; La millor recepta contra el càncer [3]; Les virtuts de la magrana [4]). Aquesta vegada parlaré a partir de nous coneixements que es tenen sobre aquesta fruita i que comparteixen les fruites que coneixem com a baies, fruites vermelles o de bosc (maduixa, maduixot, gerds…) i també les nous. Aquestes fruites tenen polifenols, un d’ells és l’àcid el·làgic. Aquest àcid unit a glucosa o ramnosa forma l’el·lagitanina.

S’ha escrit molt sobre l’àcid el·làgic i les seves propietats antioxidants i antitumorals, en part per ser anti-angiogèniques, però m’ha interessat comentar que part de les propietats d’aquest polifenol es deuen a la microbiota, els bacteris intestinals. Per acció d’aquests bacteris l’àcid el·làgic es converteix en urolitina A o en urolitina B. Hi ha variacions segons el fenotip.

Aquests metabòlits en el que es transforma l’àcid el·làgic s’absorbeixen bastant bé i sembla que podrien tenir efectes beneficiosos sobre el càncer de pit, de pulmó i de pròstata.

Segurament l’àcid el·làgic per se és beneficiós, però més encara ho són els seus metabòlits.

Conèixer el que fan els nostres microorganismes i els efectes dels productes que d’ells s’obtenen al nostre còlon obre un escenari extraordinari.