Més doctorat industrial


Enric I. Canela

Acabo de rebre un correu electrònic que diu:

Us informem que s’ha publicat avui al DOG la convocatòria de doctorats industrials DI-2017 que ha de permetre donar suport a 75 nous projectes de doctorat industrial.

Des d’ara mateix i fins el 4 de desembre de 2017 es poden sol·licitar els ajuts mitjançant la Oficina Virtual de Tràmits (OVT), que es resoldran dins de les 4 resolucions parcials previstes (maig, juliol, octubre de 2017 i gener de 2018).

Respecte les edicions anteriors, enguany s’han introduït les següents novetats:

a)
En el cas que el doctorand o doctoranda ja estigui contractada per l’empresa, només rebrà el finançament previst en concepte de supervisió empresarial si aquesta persona té una antiguitat en l’empresa inferior a 12 mesos. En cas contrari, l’empresa no el rebrà però sí el grup de recerca de la universitat i també el doctorand/a pels conceptes de matrícula i borsa de mobilitat.

b) Un mateix director o directora de tesi no podrà acumular ajuts per un import superior a 14.400 euros anuals en el marc del Pla de Doctorats Industrials (equivalent al finançament de 2 projectes per al grup de recerca).

Tot l’equip del Pla està a la vostra disposició per tal de per resoldre dels dubtes que puguin sorgir arrel de la vostra participació i interès en desenvolupar un projecte de doctorat industrial.

Sé que el que escric arriba a algunes persones candidates. Són candidats i possibles beneficiaris:

  • Per fer la tesi doctoral: Persones que vulguin fer el doctorat treballant en un organisme que no tingui la recerca com a missió essencial. És a dir que no sigui una universitat, institut o centre de recerca. En refereixo a empreses, organismes paraoficials, fundacions no universitàries, centres d’estudis, …. el ventall és ampli i cal consultar.
  • Per dirigir aquesta tesi doctoral: Evidentment investigadors doctors d’universitats i centres de recerca.
  • Per ser seu de la tesi doctoral i gaudir dels beneficis: ho deia abans. Empreses, organismes paraoficials, fundacions no universitàries, centres d’estudis, …. el ventall és ampli i cal consultar.

Tenir un doctora al costat ajuda a definir estratègies. No està ben valorat encara a Catalunya, però amb l’esforç de tots ho aconseguirem. Ajudeu-nos, ajudeu al país. Si algú dubta, ja sap on sóc.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació