- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Manifest per la Ciència 2017

Enric I. Canela

MANIFEST PER LA CIÈNCIA [2]

El proper 22 d’abril, se celebraran a tot el món diverses accions per reclamar l’atenció de la societat i de la classe política sobre la importància de la ciència en el món actual i alguns dels perills que l’assetgen.

La ciència s’ha convertit en una part essencial de la nostra societat sense la contribució és impensable mantenir i millorar els nivells de progrés, tecnologia, qualitat de vida i coneixement que ens hem imposat com a objectius per al segle XXI. Tot i això, està emergint als països desenvolupats un corrent polític global que menysvalora, quan no ignora, el paper de la ciència en les nostres vides amb el resultat d’un inexorable deteriorament en la salut i el medi ambient, i un creixent menyspreu per el coneixement que es veu substituït per interpretacions de la realitat alternatives a les que proporciona la ciència. Tot això, combinat amb la inoculació i exaltació de la ignorància genera, en no poques ocasions, reaccions contra la llibertat de col·lectius socialment fràgils, soscavant així el sentit profund de la dignitat humana.

En el marc concret d’Espanya cal afegir, a més, un persistent desinterès en construir polítiques científiques coherents i duradores per part de successius governs, justificant aquest abandonament amb la crisi, el que ha aconseguit trencar la incipient progressió que la ciència espanyola havia arribat a la primera dècada del present segle. El dany fins ara infligit a l’estructura científica requerirà dècades per a la seva recuperació, per la qual cosa és urgent un dràstic canvi de rumb que ha de ser el resultat de l’esforç col·lectiu de tota la societat, amb els científics al capdavant. Som conscients de les dificultats que travessen molts sectors de la població espanyola i volem destacar, precisament per això, la importància de la ciència per al benestar del país. En conseqüència, des de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE) reclamem, amb la Crue Universitats Espanyoles, les següents accions urgents i duradores:

Aquestes mesures s’han d’implementar sense cap dilació i la seva aplicació ha de ser transparent i verificable. Per contribuir a que això sigui així, COSCE posa en marxa el 2017 una comissió que té per finalitat fer el seguiment, l’anàlisi i el control del nivell de compliment per part de polítics i parlamentaris dels compromisos adquirits i de les polítiques científiques imprescindibles per al correcte desenvolupament de la ciència i la consecució dels seus objectius.

Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE)

Crue Universitats Espanyoles