Enric I. Canela

He publicat un parell d’articles sobre les begudes alcohòliques, l’alcohol. Són L’alcohol dels bruixots (I) i El secret de l’alcohol (II).

En aquests articles comento algunes coses sobre l’alcohol, el seu metabolisme i els riscos de prendre’n. Entre altres coses comento el temps que es triga en eliminar-se un simple got de vi i els efectes que comporta no donar temps per fer-ho.

És d’interès saber que l’alcohol no és problema més greu sinó que ho és el seu derivat, l’acetaldehid. La gent que veu molt no nota tant l’alcohol però el dany que els fa el seu derivat és gran. Molts càncers de fetge, cirrosi hepàtica i fetge gras tenen a veure amb aquest assassí.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació