- Enric I. Canela - http://www.enriccanela.cat -

Recerca sobre l’alimentació del futur

Enric I. Canela

Fa uns mesos, a l’octubre, la revista TOTCETT (núm 36) [2] va publicar l’article LA “CARN” DEL FUTUR: proteïnes alimentàries i recerca gastronòmica. Una oportunitat? [3] Un escrit de Montserrat Saperas, directora del Grup de Recerca Cuina i Gastronomia.

M’ha semblat que era d’interès recomanar-lo en un moment en el que s’ha palesat públicament que cal trobar alternatives a l’alimentació animal. Ens parla de recerca i de solucions. No hi són totes, n’apareixeran de noves, però és un tema sobre el que cal treballar intensament.

Ateses les circumstàncies, m’alegra que al Campus CETT-UB, de reconeguda qualitat, es treballi en aquest camp de les ciències de l’alimentació. Necessitem gent ben formada en aquestes matèries.