Archive for octubre 23rd, 2021

Enric I. Canela El magnesi (Mg) és un metall, que oxidat (catió cMg2+), tenim al nostre organisme en quantitat relativament elevada. Una persona de 70 kg de pes té uns 24 g de magnesi. Hi ha molt magnesi a la Terra. És un element abundant al mar en forma de clorur de magnesi (MgCl2),una sal […]