Documents d’interès

Espai Europeu d’Educació Superior. Reforma de les titulacions

Document tramès pel Ministerio de Educación y Ciencia sobre Directrices para la Elaboración de Títulos

Accedir al document
_______________________________________________________________

L’acompliment de l’Agenda de Lisboa 2000

Documents publicats pel World Economic Forum referits al 2006, 2004, i 2002-2003

Accedir al document referit al 2006

Accedir al document referit al 2004

Accedir al document referit al 2002-2003

_______________________________________________________________

Science, technology and innovation in Europe

Document publicat per l’Eurostat referit a dades de 2004

Accedir al document

_______________________________________________________________

Centros educativos de éxto: análisis e investigaciones a partir de los resultados de PISA

Document publicat per la Fundación Santillana en la XXI Setamana monogràfica de l’educació

Accedir al document

_______________________________________________________________

Rànquing 2006 de les 200 millors universitats del The Times Higher Education Supplement

Document publicat anualment pel THES

Accedir al document

_______________________________________________________________

Informe sobre la Competitivitat Global 2006-2007

Document publicat anualment pel World Economic Forum

Accedir als documents

_______________________________________________________________

Un gran projecte de futur: La dècada del coneixement (2005-2015)

Conferència de Jordi Pujol el 6 d’octubre de 2004 al Cercle d’Economia

El sistema educatiu no ha de ser entès com una arma política, sinó com un benefici social i de creació de cultura. L’escola a Catalunya té un caràcter integrador i de contribució a la normalització lingüística.

Accedir al document

_______________________________________________________________

Informe Pisa 2003

Documents de la OCDE sobre l’estat de l’educació secundària

Learning for Tomorrow’s World – First Results from PISA 2003

Problem Solving for Tomorrow’s World – First Measures of Cross Curricular Competencies from PISA 2003

_______________________________________________________________

Documents lliurats pel Ministeri d’Educació i Ciència sobre l’organització dels ensenyaments universitaris a Espanya

Resum Proposta MEC organització dels ensenyaments universitaris a Espanya 26 de setembre de 2006

Proposta MEC organització dels ensenyaments universitaris a Espanya 26 de Setembre de 2006

Aclaracions fetes al document principal (26-set-2006) lliurades el 6 de novembre de 2006

_______________________________________________________________
Evolution of Student Interest in Science and Technology Studies – Policy Report

Document de la OCDE sobre ciència i tecnologia publicat el 4 de maig de 2006

Accedir al document

_______________________________________________________________

Comentaris est tancat.

Trackback URI |