Enric I. Canela Llegia que ACC1Ó ha atorgat préstecs per valor de 4 milions d’euros a la promoció de projectes de 23 empreses catalanes de base tecnològica a través de la nova línia Nebt. L’objectiu d’aquesta línia, que mobilitzarà més de 8 milions d’euros, és la concessió de préstecs a empreses de base tecnològica de […]

Enric I. Canela Podeu llegir al web de la UPC que El catedràtic Antoni Giró ha estat reelegit rector de la UPC en les eleccions que han tingut lloc el 10 de març, mitjançant el sistema de sufragi universal lliure i secret. Segons els primers resultats, Antoni Giró ha obtingut un percentatge del 51,597% de […]

Enric I. Canela Llegeixo que l’Hospital Josep Trueta de Girona està al capdavant dels centres espanyols en la qualitat de les seves investigacions, segons l’estudi de SCImago Institutions Rankings (SIT): 2009 World Report, que analitza més de 2.000 institucions i organitzacions de tot el món relacionades amb la investigació. Per a la realització de l’estudi, […]

Enric I. Canela Ahir parlava a Desfullant la margarida de les paraules de Cristina Garmendia en relació al manteniment dels pressupostos de recerca i innovació, en les partides dedicades a projectes i beques. Avui llegim que el pressupost de Ciència i Innovació es reduirà, segons el projecte de pressupostos per al 2010, en un 15% […]