Enric I. Canela

El Consell de Ministres va rebre divendres un informe del ministre d’Educació sobre el Pla d’Acció 2010-2011de l’Estratègia Universitat 2015. El Pla recull les mesures que s’emprendran el proper curs acadèmic per continuar amb la modernització del sistema universitari espanyol.

En concret, el Pla d’Acció presentat avui ofereix detalls sobre convocatòries, convenis i normativa, i precisa tant el cronograma com la dotació de les mesures previstes en aquest pla, que són finançades amb els crèdits actualment existents en les partides pressupostàries de la Secretaria General d’Universitats.

Els programes dedicats a l’àmbit universitari des del Ministeri d’Educació queden alineats amb el nou model de finançament del sistema universitari aprovat el 26 d’abril i s’incorporen un conjunt d’indicadors relacionats amb els objectius que es persegueixen. L’objectiu és possibilitar l’avaluació dels èxits de l’Estratègia per part d’una Comissió Internacional, la primera reunió es farà abans de finalitzar el present any.

El Pla d’Acció contempla mesures lligades a vint objectius entre els quals hi ha aspectes tan importants com el nou procés del Marc Espanyol de Qualificacions de l’Educació Superior, el desenvolupament de la Responsabilitat Social Universitària i la contribució socioeconòmica de les universitats, així com programes adreçats a la formació permanent i mobilitat, o la creació i posada en funcionament de l’Observatori de Beques, Ajudes i Rendiment Acadèmic.

Així mateix, s’inclouen mesures relatives a l’establiment del nou marc de doctorat a Espanya i l’Estatut del Personal Docent i Investigador. També es contempla l’impuls a la implantació d’un sistema de governança àgil, flexible, amb un Model de Comptabilitat de Costos, perquè en el curs 2012-2013 tota l’oferta de titulacions tingui en el moment de la matriculació la indicació del cost real , i un Sistema Integrat d’Informació Universitària que donarà cobertura a diferents necessitats del Sistema Universitari Espanyol com les titulacions o els indicadors lligats al finançament de les universitats.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació