Enric I. Canela

Eurostat va publicar dimarts l’estadística R&D in higher education and goverment (document). Analitza el període 1997-2004.

D’acord amb les dades espanya tenia al 2004 un 0,97% dels treballadors destinats a R+D, mentre que la mitjana de la UE-25 va ser del 0,82. D’aquests treballadors el 76% eren investigadors, mentre a la UE25 va ser el 65%.

Espanya va liderar el creixement entre el 2003 i el 2004, un 6%, seguida de Polònia, França i Alemanya.

També el nombre de doctors que dedica Espanya a l’R+D i la proporció d’investigadors doctors és alta.

També analitza la proporció de dones dedicades a la recerca per sectors. La mitjana de la UE25 és el 35% i a Espanya el 42%.

Quan parlem de recursos invertits, les dades no són massa bones per a Espanya. El que destaca, però, és que el 45% de la inversió correspon al sector públic, mentre que a la UE25 només és el 35%. Els països més competitius són aquells en que el sector privat dedica més recursos a l’R+D.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació