Enric I. Canela

El Consell de Ministres d’avui ha tractat força coses relacionades amb la recerca.

Ha aprovat el Pla Nacional d’R+D+i 2008-2011 que duplica el finançament i millora la gestió dels programes. Es pot consultar aquí. Benvingut. No faig cap comentari sobre el tema perquè la cosa és llarga i haurem de llegir.

També ha aprovat la Memòria de 2005 d’activitats d’R+D+i. Això de moment no ho podem llegir. Llàstima perquè m’encanta comparar el que s’aprova amb el que es fa.

Un altre important acord és l’aprovació del Mapa d’Instal·lacions Científiques Singulars. Al 2008 destinaran 376 milions d’euros. A Barcelona el Mousse Clinic i el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria.

El Consell de Ministres també ha fet l’informe sobre la transformació del CSIC en Agència Estatal. Això li permetrà estar a l’alçada de les entitats de recerca més avançades del món. No dubto de la bona fe dels que ho han preparat i aprovat, però dir això és molt gros.

També s’ha fet un informe sobre el projecte de Reglament de carrera professional del personal de recerca dels Organismes Públics de Recerca (OPI) dependents del Ministeri de Educació i Ciència. Afectarà al personal del CSIC a Catalunya i no sé si als contractats pel programa CIBER. No sabem el contingut.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació