Enric I. Canela

El passat dijous 17 es va publicar al BOE el Reial Decret 1721/2007, de 21 de desembre, pel qual s’estableix el règim de les beques i ajudes a l’estudi personalitzades. Aquest decret afecta a tots els tipus d’ensenyament oficial, reuniversitari i universitari, incloent els màsters.

Aquest Reial Decret és una millora respecte a la situació que teníem fins ara a Catalunya. La disposició addicional primera del RD diu que: Els requisits, condicions socioeconòmiques o altres factors precisos per a assegurar la igualtat en l’accés a les citades beques i ajudes a l’estudi en tot el territori. A aquests efectes, algun dels llindars podrà establir-se en forma d’interval, sent en aquest cas finançades pel ministeri d’Educació i Ciència les beques i ajudes subjectes a l’extrem inferior del mateix i objecte de cofinançament entre aquest i la corresponent comunitat autònoma les beques i ajudes atorgades als interessats que es trobin dintre de l’interval fixat.

Això vol dir que per sobre dels valors mínims estatals, Catalunya podrà donar beques a estudiants fins ara exclosos. Una bona notícia, encara que seguim supeditats a la normativa bàsica que dicta aquest RD i els que deriven del que en ell s’estipula.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació