Enric I. Canela

Al web del Ministeri de Ciència i Innovació es pot llegir una nota de premsa on destaca les accions que considera més importants dels seus primers 100 dies de govern. La reprodueixo traduïda. Caldrà que tot això es consolidi. Potser no sembla molt per cal saber que crrear un ministeri no es feina fàcil. Definició d’estructures, càrrecs de segon nivell que canvien, etc.

El Ministeri de Ciència i Innovació dóna a conèixer un balanç amb algunes de les accions portades a terme en els primers 100 dies de Govern.

En relació a les accions impulsades en matèria de política universitària, el Ministeri de Ciència i Innovació destaca la creació del Programa Campus d’Excel·lència Internacional (CEI) que, en el marc de l’Estratègia Universitat 2015, l’objectiu de la qual és situar a algunes de les nostres universitats entre les millors d’Europa, planteja diverses línies de treball en col·laboració amb altres departaments ministerials entre les que cal esmentar: Millores en les condicions de Seguretat i Salut en els Laboratoris de Pràctiques i de Recerca, Modernització de les instal·lacions dedicades a les pràctiques esportives universitàries, Habitatges Universitaris i Residències de Postgrau de Recerca així com també, Rehabilitació, Renovació i Millores dels Edificis Universitaris Històrico-Culturals.

També en l’àmbit de l’impuls a l’educació superior, la ciència i la tecnologia a Espanya s’han iniciat les tasques d’estudi i l’elaboració d’un esborrany d’avantprojecte de llei de foment de la recerca científica i el desenvolupament tecnològic, així com també la constitució de la Comissió Delegada del Govern per a Política Científica i Tecnològica.

Quant al suport a la R+D+I empresarial, el MICINN ha llançat una nova línia de Finançament de Projectes d’Innovació orientada a la modernització tecnològica de les empreses amb una dotació pressupostària de 200 M€ per a 2008 reforçant-se d’aquesta manera, la capacitat d’assimilació i incorporació de tecnologia nova a les empreses espanyoles.

En aquesta mateixa línia, el departament de Cristina Garmendia ha potenciat ajudes orientades a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica, amb la finalitat d’augmentar els límits de finançament, de 400.000€, fins a arribar al 1.000.000€ en determinats sectors.

De la mateixa manera, s’ha engegat un servei gratuït d’emissió d’informes motivats per a la Deducció fiscal d’activitats en R+D per a les empreses que financin els seus projectes amb ajudes del CDTI.

Així mateix s’ha implantat un tram no reembolsable de fins al 33% de l’ajuda concedida pel CDTI per a tot tipus d’empreses, també les PIMES de sectors tradicionals, per l’execució de projectes d’R+D

El Ministeri ha volgut també informar de l’obertura del servei per a la presentació de projectes al Fons Tecnològic amb una dotació d’almenys 885 M€ fins a 2013.

El MICINN destaca a més la inversió de 157,7 M€ compromesos el passat mes de juny en 260 projectes empresarials d’R+D, així com també el llançament de noves ajudes per a PIMES del Fons Tecnoeuropa para la preparació de propostes comunitàries d’R+D

A més el MICINN ha engegat un Pla Integral de Transferència de Coneixement i Tecnologia, en el disseny de la qual participen universitats, OPIS, OTRIS, centres tecnològics i parcs científics i tecnològics amb la finalitat d’impulsar la transferència de coneixement al món empresarial i a la societat en general.

Respecte a nous centres, el Ministeri ha assegut les bases de l’Institut de Medicina Molecular Príncep d’Astúries i del Laboratori Internacional de Nanotecnologia de Braga, participat pels governs d’Espanya i Portugal. A més, ha inaugurat del supercomputador Finisterrae en el Centre de Supercomputació de Galícia.

Per finalitzar, el MICINN vol ressaltar la seva aportació de 25 M€ al Programa Internacional Blue Brain, en el qual participen universitats espanyoles, i l’autorització per a la construcció de la nova seda de l’Institut del Greix (CSIC) a Sevilla, per un total de 28 M€.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació