Enric I. Canela

El Consell d’Universitats, en sessió celebrada el 4 de desembre de 2008, ha analitzat el desenvolupament de la implantació de l’Espai Europeu d’Educació Superior a les Universitats espanyoles.

La construcció d’un espai comú d’Educació Superior representa una excel·lent oportunitat per a la millora del sistema universitari espanyol i de cadascuna de les dues universitats que el conformen. Aquesta iniciativa europea de la qual Espanya forma part neix d’un ferm compromís amb l’autonomia universitària, la llibertat acadèmica, la igualtat d’oportunitats i els principis democràtics; reforça la Universitat com a servei públic i promou la universalització de l’Educació Superior. El procés en marxa suposarà una actualització de les titulacions que ofereixen les nostres Universitats, potenciant un paper més actiu dels estudiants en el control, planificació i seguiment del seu propi aprenentatge. L’Espai Europeu d’Educació Superior atén a tots els àmbits del coneixement i particularment als que constitueixen l’essència de la universitat europea.

Així, la dimensió social i humanística de la universitat és part integrant del procés de construcció del nou espai comú, igual que ho és el compromís amb una educació superior de la major qualitat igualment accessible per a tothom. Per això s’ha de seguir avançant en l’establiment de les condicions adients per tal que els estudiants puguin completar els seus estudis sense obstacles ni limitacions d’origen social i econòmic. Ha de continuar impulsant-se la política de beques i ajudes a l’estudi per afavorir la mobilitat dins de l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Fins ara s’han tramitat en el Consell d’Universitats prop de 700 memòries de sol·licitud de títols de grau i 60 memòries de sol·licitud de títols de màster. Totes les comunitats universitàries, estudiants, professorat i personal d’administració i serveis, estan treballant intensament en la preparació d’un nombre molt significatiu de sol·licituds. És una tasca complexa que requereix una important dedicació i en la que participen molts universitaris i universitàries. Sens dubte mereixen la gratitud i reconeixement de tots per la seva generositat, pel seu treball i destacada contribució a aquest procés.

El diàleg, la tolerància i el respecte a les diverses opinions formen part de l’essència mateixa de la Universitat i els òrgans de representació i govern de les Universitats són l’espai idoni, obert i democràtic per a l’expressió de la voluntat col·lectiva de la comunitat universitària . Per això, es rebutgen les accions violentes i les actituds d’aquells que pretenen ignorar els mecanismes democràtics que legítimament regeixen el funcionament de les institucions universitàries.

Madrid, 4 de desembre de 2008

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació