Docència? Recerca?


Enric I. Canela

El Consell de Govern de la Universitat del País Basc (UPV) va aprovar ahir contractar a vuit persones que es dedicaran exclusivament a la recerca. És la primera vegada en la història de la universitat pública que es creen places d’aquest tipus, que no impliquen cap dedicació a la docència. Aquesta nova figura de contractació s’acull a la Llei del Sistema Universitari Basc de 2004, que permet contractar personal a temps complet, mitjançant convocatòria pública i si es supera la corresponent avaluació.

Aquesta és una notícia d’anàlisi complicada. Jo no tinc massa clar que la universitat, en els seus departaments, hagi de tenir personal propi estable, que només es dediqui a la recerca. Crec que la universitat és el binomi docència – recerca i que qualsevol altre cosa o la converteix en una acadèmia o en un centre de recerca. Altra cosa és personal en formació. Potser la cosa la veuria diferent si els contractes fossin per a instituts propis de la universitat, sense personal adscrit als departaments.

Reconec que no tinc tot això prou clar i que pot donar lloc a discussions enriquidores. L meva experiència, a banda del risc que he esmentat abans, és que quan hi ha massa professors que es dediquen poc a la docència i molt a la recerca es creen tensions.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació