Enric I. Canela

Llegia que la Unió Europea vol fer-se més atractiva per als estudiants i investigadors de fora de la Unió.

Per fer-ho, les dues directives actuals sobre estudiants i investigadors seran modificades i substituïdes per una nova directiva única. La proposta de Directiva única haurà de ser discutida i acordada pel Parlament Europeu i el Consell de la UE. La Comissió espera que la nova normativa entri en vigor a partir de 2016. La nova directiva millorarà:

  • Les garanties processals, en particular a través d’un límit de temps de 60 dies perquè les autoritats dels Estats membres decideixin sobre la sol·licitud d’un visat o permís de residència, la qual cosa farà que el procés de sol·licitud més senzill i transparent.
  • La mobilitat intracomunitària i la transferència d’habilitats i coneixements. Les regles més simples i més flexibles augmentaran la possibilitat de moure’s dins de la UE als investigadors, estudiants i treballadors en pràctiques remunerats, la qual cosa és particularment important per als estudiants i investigadors inscrits en programes conjunts. Als familiars dels investigadors també se’ls concediran certs drets de mobilitat.
  • L’accés al mercat de treball. Durant els seus estudis, els alumnes podran treballar durant un mínim de 20 hores a la setmana perquè puguin guanyar-se la vida adequadament i contribuir econòmicament. Els investigadors i els estudiants també podran romandre per un període de 12 mesos, sota determinades condicions, al territori després de la finalització dels seus estudis / recerca per identificar les oportunitats d’ocupació o la creació d’una empresa. Això no és un dret automàtic al treball, com la concessió d’un permís de treball que seguirà sent una responsabilitat estatal.
  • La protecció general dels altres grups de nacionals de tercers països, com als dels estats membres, els alumnes i personal en formació remunerats, que no estan coberts per la legislació actual de la UE.

La idea és magnífica perquè actualment tot el que afecta als de fora de la Unió Europea és una cursa d’obstacles.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació