Enric I. Canela

Llegia que el rector de la UAB, Ferran Sancho, ha comparegut aquesta tarda a la Comissió d’Ensenyament i Universitats del Parlament de Catalunya, en qualitat de president de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP). Sota el títol “Universitats Públiques de Catalunya: On som, On anem”, Sancho ha analitzat la situació actual del sistema universitari català en els eixos econòmic, de governança, de personal, i de recerca i desenvolupament.

El president de l’ACUP ha estructurat la presentació en quatre eixos: l’econòmic i pressupostari, l’organització universitària, les persones de la comunitat universitària i els resultats de recerca i desenvolupament.

Pel que fa a l’eix econòmic, Sancho ha destacat que la reducció pressupostaria a les universitats ha estat de prop d’un 20% entre els anys 2010 i 2012, una contribució a l’esforç col·lectiu superior a la del conjunt del sector públic de la Generalitat. “Qualsevol reducció afegida serà difícilment metabolitzable”, ha expressat Sancho, “la nostra classe política dirigent ha d’avaluar si vol prioritzar un sistema universitari low cost, poc atractiu i d’escàs reconeixement”. Per al president de l’ACUP, “cal un model de finançament estable, amb partides globals compromeses a mig termini, que reculli tota l’activitat de la universitat, que elimini les incerteses i permeti planificar assenyadament els estudis de grau i postgrau”.

Pel que fa a l’eix organitzatiu, Sancho ha defensat el principi d’autonomia, reconegut a la Constitució, però ha recordat que encara hi ha camí a recórrer, atès que les universitats espanyoles ocupen a Europa el lloc 24 en nivell d’autonomia. El rector de la UAB ha remarcat que existeix una evidència empírica de la correlació entre autonomia i productivitat científica. Sancho ha anunciat que l’ACUP demanarà formalment a la Secretaria d’Universitats la creació d’una mesa de debat amb les universitats que permeti dialogar, debatre i acordar els gran principis rectors de la reforma del sistema de governança a Catalunya. En el model que tenim en l’actualitat, recorda Sancho, la intervenció regulatòria dels governs és permanent.

Pel que fa a l’eix de les persones, un dels elements més preocupants de la situació és la congelació de plantilles del PDI, que està posant en risc el relleu generacional, amb mesures com la taxa de reposició del personal acadèmic funcionari del 10%, o una taxa de reposició del programa Serra-Hunter del 50% del total de jubilacions.

Tot això, ha destacat Sancho, es combina amb una aturada en el relleu generacional dels investigadors joves. S’està creant una borsa d’investigadors i de professors acreditats sense cap expectativa de carrera acadèmica o de promoció per mèrits, generant una frustració individual de la que s’estan aprofitant universitats estrangeres. “Perdre capital humà qualificat és, al nostre entendre, la pitjor estratègia possible per al futur de la universitat”, ha afirmat Sancho. El rector de la UAB ha fet esment de la decisió ministerial sobre l’estructura 4+1 dels estudis a Espanya, en lloc del 3+2 de la resta d’Europa, “un exemple d’ample de via ibèric que està tenint repercussions negatives, segurament una de les decisions més inexplicables de les autoritats ministerials”, ha sentenciat. Ferran Sancho ha considerat l’increment de les taxes com un augment fiscal encobert, atès que ha traslladat part del finançament de les universitats des dels pressupostos públics a les famílies. Caldria, en opinió del president de l’ACUP, implementar beques salari per donar condicions d’igualtat als estudiants d’origen més humil.

Pel que fa a l’eix de la recerca, la innovació i la internacionalització, Ferran Sancho ha explicat com les universitats catalanes destaquen, per sobre de les de la resta de l’Estat, en els rànquings de recerca nacionals i internacionals. Destaca l’indicador de les Starting and Advanced Grants concedides per l’European Research Council, on Catalunya seria el quart país europeu en termes de concessions per grandària de la població. Pel que fa a la transferència de coneixement, el president de l’ACUP considera que el volum d’ingressos captats -prop del 15% en relació a la subvenció pública rebuda- és correcte, però millorable. Com a assignatura pendent en aquest àmbit Ferran Sancho ha destacat la valorització dels seus titulats, especialment dels doctors, que han de ser visualitzats com a problem solvers d’alta qualificació per part de les empreses. 

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació