Enric I. Canela

El dia 21 de gener s’acaba el termini per demanar el reconeixement com a investigador ICREA Acadèmia.

El Programa ICREA Acadèmia 2013, el qual té la finalitat d’incentivar i recompensar l’excel·lència investigadora del personal docent i investigador (PDI) doctor amb vinculació permanent a les universitats públiques de Catalunya. Es tracta d’un programa d’intensificació de la recerca destinat exclusivament al professorat universitari que està impartint docència i que es troba en fase plenament activa i d’expansió de la seva activitat.

El nombre màxim de candidats que poden ser reconeguts com a investigador ICREA Acadèmia en aquesta convocatòria és de 30 investigadors. El programa té una durada de 5 anys, i per a cada investigador reconegut com a ICREA Acadèmia, comporta:

  • Un premi personal de 16.000 euros (quantitat bruta) de lliure disposició.
  • Un ajut de 20.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador que s’haurà de destinar a projectes de recerca relacionats amb la seva activitat, i molt especialment, a la contractació de personal que permeti rebaixar la tasca docent del premiat.
  • Un cànon de 4.000 euros per a la universitat a la qual pertany l’investigador per la participació en la gestió del programa.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació