Enric I. Canela

Avui hem rebut un correu de la Junta de Personal Docent i Investigador de la UB que ens diu:

  1. El Govern català va aprovar mantenir durant 2014 la retallada salarial al professorat funcionari (inclòs el professorat funcionari interí) que ja es va aplicar durant 2013. Aquesta retallada es començarà a aplicar a la propera nòmina de febrer 2014 i es mantindrà fins a la nòmina de desembre 2014.
  2. Demanen el teu suport

Des de la JPDI-UB pensem que cal que el Govern català canviï i millori la seva política universitària. Hem elaborat un Manifest que recull les idees bàsiques. Us demanen que ens doneu suport signant aquest Manifest per un canvi en la política universitària catalana:

http://www.ub.edu/juntapdi/manifest-per-un-canvi-en-la-politica-universitaria-catalana/

Salutacions cordials

JPDI-UB

No estic d’acord al 100% perquè es mesclen massa coses en un únic manifest. Suposo que la pluralitat fa aquestes coses i en lloc de buscar el màxim comú denominador, es fabrica una cosa que no és assumible per tothom. De totes formes el sotmeto a la consideració general, més enllà de la UB. Tothom pot entrar a la pàgina i veure que hi diu.

Sí crec, però, que és inadmissible que el funcionariat català sigui l’únic de l’estat que continua amb retallades salarials. El Govern s’hauria d’haver plantat abans. De totes formes no crec que sigui seriós imputar al Govern de totes les coses que es relacionen en el manifest. Massa ideologia.

Si s’hagués limitat als fets objectius l’hagués signat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació