Enric I. Canela

Tornem a tenir la convocatòria de beques i ajuts dins del programa Beatriu de Pinós (BP-DGR 2014). És un programa modest, que cobreix un epai necessari. Esperem que pugui créixer, però ara ens alegrem que hi sigui.

Modalitat A

Objecte:
Atorgar 25 beques per fer estades de recerca postdoctoral de dos anys de durada en universitats i centres de recerca de fora de l’Estat espanyol.

Sol·licitants:
La sol·licitud, d’acord amb el model normalitzat, l’ha de formalitzar la persona candidata a la beca, mitjançant l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT).
Una persona candidata només pot constar com a tal en una sol·licitud en el marc d’aquesta convocatòria, independentment de la modalitat.
Quedarà exclòs d’aquesta modalitat el personal investigador que en el moment de presentar la sol·licitud ja hagi realitzat una o vàries estades postdoctorals a l’estranger amb una durada total igual o superior als dos anys i el personal investigador que s’hagi beneficiat d’aquesta mateixa modalitat en anteriors convocatòries.

Modalitat B

Objecte:
Atorgar fins a un màxim de 60 ajuts a les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya per a la contractació i la incorporació de personal investigador doctor al sistema de ciència i tecnologia català.

Sol·licitants:
Poden beneficiar-se d’aquesta modalitat les universitats, els centres de recerca i les fundacions hospitalàries situats a Catalunya.
Queden exclosos d’aquesta convocatòria els centres tecnològics, els centres de suport a l’activitat tecnològica i els centres de difusió tecnològica.
En el marc d’aquesta convocatòria, una persona candidata i un/a investigador/a responsable només poden constar com a tal a una sol·licitud, independentment de la modalitat.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació