Enric I. Canela

El Consell de Ministres ha aprovat un Reial Decret pel qual es modifica un altre de 2007 que establia l’acreditació nacional per a l’accés als cossos docents universitaris.

Aquest Reial Decret modifica el sistema actual de selecció i promoció del professorat en les universitats espanyoles per fer-ho homologable als establerts en altres països. L’objectiu és contribuir a millorar els nivells de qualitat docent i investigadora a les universitats espanyoles. Les seves principals novetats són les següents:

  • Se substitueix l’acreditació universal per l’acreditació per branques de coneixement: Arts i Humanitats, Ciències, Ciències de la Salut, Ciències Socials i Jurídiques, Enginyeria i Arquitectura. Amb això es garanteix l’adequació dels criteris d’avaluació a cada branca de coneixement, si bé es preveu que un mateix sol·licitant amb especialització multidisciplinar o en àmbits científics interdisciplinaris pugui acreditar-se per més d’una branca.
  • Les comissions estaran molt més focalitzades cap als àmbits acadèmics i cientificotècnics. Cada comissió s’especialitza, avalua únicament àrees de coneixement afins, com es fa en països propers que apliquen sistemes d’acreditació anàlegs a l’espanyol.
  • Es dóna més rellevància a la qualitat de la recerca i docència, la transferència de coneixement i l’experiència professional, i menys a la gestió.
  • S’equilibren de manera més adequada qualitat i quantitat dels mèrits. Es valorarà la qualitat de les contribucions enfront d’una simple acumulació de mèrits (en publicacions, no només nombre sinó impacte de les revistes, nombre de cites, etcètera).
  • Les comissions atendran indistintament de les sol·licituds d’acreditació a Professor Titular d’Universitat i a Catedràtic d’Universitat. A més, es flexibilitza la freqüència de les reunions, deixant que aquestes vinguin determinades per la càrrega de treball en lloc d’imposar una reunió mensual, i es contempla la possibilitat de sessions col·legiades en línia. Tot això suposa un estalvi de costos.
  • S’eliminen informes externs que eren preceptius, però ineficaços.

Les mesures s’alineen, en bona mesura, amb algunes de les recomanacions de la Comissió d’Experts per a la Reforma Universitària.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació