Enric I, Canela

Després de publicar els informes Funding for Excellence (desembre 2014) i University Mergers (abril 2015) ara acaba de sortir el tercer dels informes del DEFINE project.

Es tracta de l’informe Performance-based Funding of Universities in Europe, que proporciona una visió general dels elements que tenen en compte l’eficàcia en el finançament públic de les universitats dels 28 sistemes de tota Europa.

L’informe se centra en particular en el finançament mitjançant fórmules amb indicadors de producció (com nombre de graduats) i contractes d’eficiència.

Combina les dades de nivell de sistema amb estudis de casos d’una manera única i avalua les oportunitats, els riscos i els límits del finançament basat en el rendiment.

L’anàlisi revela que les expectatives cap al finançament basat en el rendiment són sovint massa altes. Conclou a més que aquest mecanisme de finançament s’ha d’utilitzar amb precaució i considerar en el context més ampli. L’informe també descriu les estratègies per a la gestió del finançament basat en el rendiment per tal d’aprofitar els seus beneficis i mitigar els riscos.

Amb aquest informe EUA proporciona recomanacions clau per als responsables polítics i finançadors públics per al disseny i implementació de sistemes de finançament universitari sostenibles i eficients.

També és un suport per als rectors i directius universitaris en la planificació estratègica i en l’assignació del finançament intern a nivell institucional i ofereix consells i exemples de bones pràctiques de tota Europa.

La complexitat dels sistemes de finançament i de la diversitat europeus fan que les comparacions siguin un repte, però la EUA espera que la visió general proporcionada en aquest informe ajudarà a estructurar el debat sobre les reformes de finançament a nivell europeu, nacional i institucional.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació