Enric I. Canela

El Govern va aprovar dimarts el finançament del Pla d’acció de l’estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT. Amb l’acord aprovat avui, el Govern posa en marxa la maquinària per accelerar les convocatòries i les actuacions de la RIS3CAT i complir els calendaris acordats amb la Comissió Europea.

El sistema de finançament aprovat permet vehicular 406 milions d’euros del Programa operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020 cap al teixit productiu i el sistema d’R+D+I de Catalunya, per generar un volum d’inversió en recerca i innovació superior als 1.000 milions d’euros i minimitzar-ne l’impacte en els pressupostos públics:

  • finançament de la Generalitat de Catalunya mitjançant l’aplicació de les bestretes de prefinançament que preveu el Reglament (UE) 1303/2013 (25 milions d’euros de la bestreta inicial del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 per a l’any 2016 i, per a la resta d’anys, bestretes en funció de la despesa justificada);
  • aportacions del pressupost de la Generalitat de Catalunya (15 milions d’euros el 2017 i 15 milions d’euros el 2018) i reinversió dels pagaments del FEDER en nous projectes, i
  • aportacions de les administracions locals i del sistema d’universitats i recerca, per avançar el FEDER en el marc de les convocatòries en què executen projectes.

Un projecte de país

L’objectiu final de la RIS3CAT és consolidar la innovació com a motor del creixement sostenible, la competitivitat del teixit productiu i la cohesió social. Catalunya té una base industrial sòlida, un teixit empresarial diversificat i un sistema propi de recerca d’excel·lència. En aquest context, el Govern aposta per la innovació com a via per potenciar aquests actius i generar llocs de treball de qualitat.

Podeu veure tots els detalls.

Ignoro si els 25 milions d’euros de la bestreta inicial del Programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020 per a l’any 2016 depenien d’haver aprovat el pressupost. A veure si els de les CUP també s’han carregat això.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació