Enric I. Canela

Ahir la Universitat Complutense de Madrid, la més gran de l’Estat espanyol, publicava:

La Universitat Complutense està abordant la revisió de la seva estructura organitzativa amb un objectiu essencial: millorar la qualitat de la seva activitat docent i de recerca, atenent, en particular, a les noves demandes que l’ordenació dels graus i màsters requereix.

La intenció de l’equip de govern de la Universitat Complutense, en compliment del seu programa electoral, és que aquests canvis necessaris es produeixin amb el major grau de consens possible, per la qual cosa s’estan produint reunions i debats amb la comunitat universitària amb l’objectiu de anar modelant un Pla Director de reordenació d’Estructures per al millor funcionament d’aquesta Universitat i el desenvolupament de la docència, la investigació i la gestió.

L’objectiu fonamental de la reforma de centres que es proposa és el de reforçar les tasques de caràcter més acadèmic de les facultats i alleugerir de les tasques amb major caràcter administratiu o burocràtic. Així mateix, es proposa un model de facultat que tingui una base suficient en professorat, estudiants, titulacions i recerca i que, per tant, siguin més equilibrades en docència i investigació. El Pla comporta una reorganització dels serveis administratius en grans àrees de gestió que permeti una major concentració dels responsables acadèmics en activitats específicament acadèmiques amb el suport administratiu adient. A més, d’aquesta manera, s’aconseguirà millorar la coordinació de l’oferta de titulacions en àmbits de coneixement afins i alliberar recursos per atendre noves necessitats de gestió en l’atenció a l’estudiant i ajudar a millorar la seva oferta docent i els seus resultats en recerca.

El projecte de reforma planteja uns requisits bàsics per als nous Centres de la Universitat Complutense: s’estableixen uns criteris mínims en nombre de professorat permanent adscrit, estudiants matriculats i activitat investigadora.

Aplicant els nous criteris, l’estructura de Centres d’aquesta Universitat quedaria composta per 17 Facultats amb les següents denominacions provisionals:

 • Ciències Econòmiques, Empresarials, Comerç i Turisme;
 • Ciències de la Informació i Documentació;
 • Medicina i Ciències de la Salut (agrupa Medicina, Infermeria, Odontologia i Òptica);
 • Ciències Matemàtiques i Estudis Estadístics;
 • Filologia i Filosofia;
 • Ciències Biològiques i Geològiques;
 • Ciències Polítiques, Sociologia i Treball Social;
 • Psicologia;
 • Dret;
 • Informàtica;
 • Educació – CFP;
 • Belles Arts;
 • Veterinària;
 • Farmàcia;
 • Ciències Químiques;
 • Ciències Físiques;
 • Geografia i Història

Com es pot observar, es creen set noves facultats a partir de setze facultats prèviament existents, mentre que deu facultats romanen en la situació actual.

El resultat final d’aquest procés no implicarà en cap cas una minva en les magnituds que té la Universitat Complutense. No es reduirà el nombre de professors o personal d’administració i serveis -abans al contrari, tots dos col·lectius augmentaran després de la convocatòria d’ocupació d’aquesta Universitat Pública aprovada per la Comunitat de Madrid-. Així mateix es mantindrà en la seva integritat tota l’oferta docent d’aquesta Universitat. Les titulacions UCM, que és el seu principal actiu, es veuran reforçades per una millora en el suport a la seva gestió des del punt de vista acadèmic i administratiu.

El tema ha generat la polèmica esperada. Espero que se’n surtin. Crec que el sistema de facultats espanyol és un error, però és una opinió minoritària al meu voltant. De moment ho deixo aquí. Ho publico perquè malgrat voler ser diferents, els cervells universitaris estatals són clònics.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació