Enric I. Canela

El govern ha creat la Comissió Permanent del CIRIT. La idea és bona, però l’error és gros. La política del CIRIT hauria de quedar en mans de la comissionada per a Universitats i Recerca. El comissionat és l’òrgan competent per dirigir la Comissió Permanent. Si Montilla es va equivocar no creant un departament, em sap greu, però…

POdrien crear un comissió permanent per dirigir el CIDEM i posar-la en mans del conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural. Per allò de què l’alimentació té indústria, etc.

No entenc que no estigui al CIRIT ni en aquesta comissió el director de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació. Es deuen haver oblidat.

Del web de la Generalitat de Catalunya

El Govern ha aprovat la creació d’una Comissió Permanent del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), òrgan adscrit al Departament d’Innovació, Universitats i Empresa encarregat de coordinar i planificar la política científica i la innovació tecnològica de l’administració catalana.

El Decret aprovat també regula la constitució del ple del CIRIT, per adaptar-lo a la nova estructura administrativa de la Generalitat. En aquest sentit, formen part del ple del CIRIT els òrgans següents:

 • El president, que és el president de la Generalitat de Catalunya
 • El vicepresident primer, que és el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
 • El vicepresident segon, que és la consellera de Salut
 • El vicepresident tercer, que és el conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
 • La vocalia, formada per un representant de cadascun dels departaments de l’Administració de la Generalitat, amb rang de secretari general o director general, nomenats pels consellers respectius
 • La comissionada per a Universitats i Recerca
 • El director del CIRIT
 • El secretari, que actua amb veu però sense vot

Comissió Permanent

Es crea la Comissió Permanent del CIRIT que té atribuïdes funcions executives, com a òrgan de suport del ple, i actua com a òrgan d’orientació i seguiment de les polítiques de R+D+i del Govern. Està formada pels membres següents:

El president, que és el president de la Generalitat de Catalunya

 • El vicepresident primer, que és el conseller d’Innovació, Universitats i Empresa
 • El vicepresident segon, que és la consellera de Salut
 • El vicepresident tercer, que és el conseller d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural
 • El secretari general del Departament de la Presidència
 • El secretari d’Economia del Departament d’Economia i Finances
 • El secretari general del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa
 • El secretari general del Departament de Medi Ambient i Habitatge
 • El secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació
 • La comissionada per a Universitats i Recerca
 • El director del CIRIT
 • El secretari, que actua amb veu però sense vot

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació