Enric I. Canela

Ahir l’INE va publicar els resultats provisionals de l’Enquesta sobre Recursos Humans en Ciència i Tecnologia 2006. L’enquesta es refereixen a doctors que han obtingut el seu títol en alguna universitat espanyola durant el període comprès entre els anys 1990 i 2006, i que residien a Espanya en 2007

  • El 54,2% dels doctors són homes i el 45,8% dones. L’edat mitjana per doctorar-se és de 35 anys per als homes i de 33 anys per a les dones.
  • Les Ciències Naturals són el camp d’estudi en el qual s’han doctorat un major nombre d’individus, amb més del 29% del total.
  • El 41,2% dels doctors ha finançat principalment els seus estudis de doctorat per mitjà de beques d’alguna institució espanyola. Un de cada quatre doctors ha hagut d’ocupar altra ocupació per finançar els seus estudis.
  • El 96,4% dels doctors estava en actiu a 31 de desembre de 2006. D’aquest percentatge, més del 70% realitzava activitats de recerca i més del 60% considera que, en aquesta data, tenia un treball altament relacionat amb els seus estudis de doctorat.
  • En el període comprès entre 1996 i 2006, un de cada quatre doctors es va anar a viure fora d’Espanya per algun període de temps. El 61,7% d’ells assenyala com principal motiu para haver-se anat a l’estranger a factors acadèmics com el desenvolupament o continuïtat de la tesi doctoral, o la creació d’un equip de recerca.
  • L a durada mitjana des que s’inicien els cursos de doctorat fins que s’obté el títol de doctor és de sis anys. Dels doctorats entre 1990 i 2006, els menors de 35 anys van ser els que menys temps van invertir, amb una mitjana de 4,8 anys. Per contra, els quals es troben en el tram d’edat que comprèn des dels 65 fins als 70 anys van necessitar una mitjana de 8,8 anys.
  • El 4,4% dels doctors que van obtenir el seu títol entre 1990 i 2006 ha optat per ocupar-se per compte propi, mentre que el 91,9% treballava per compte aliè a 31 de desembre de 2006. Un 3,7% dels doctors en actiu combinava ambdós tipus d’ocupació. El 71,1% dels doctors que treballava per compte aliè a la fi de 2006 gaudia d’un contracte indefinit, estant el 28,9% d’ells subjectes a un contracte temporal. El 93,7% del total de doctors en actiu estava ocupat a temps complet, mentre que el 6,3% treballava a temps parcial.
  • La localització i l’estabilitat són les característiques més valorades pels doctors en relació amb la seva situació laboral, i han estat assenyalades com molt satisfactòries per un 59,0% i un 57,0% dels individus respectivament. Entre les menys valorades estan els beneficis econòmics i la possibilitat de promoció dintre del treball, amb les que un 15,7% i un 12,7% dels doctors respectivament, s’han mostrat molt insatisfets.
  • Les comunitats autònomes en les quals més individus es van doctorar entre 1990 i 2006 són Comunitat de Madrid, amb un percentatge del 25,2% sobre el total de doctorats, i Catalunya amb un 15,0%. Les comunitats en la qual més doctors resideixen són Comunitat de Madrid, Catalunya i Andalusia, amb un 22,6%, 14,8% i 14,7%, respectivament.

Diferents diaris recullen la informació (Público, Cinco Días, La Razón).

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació