Enric I. Canela

Federico Gutiérrez-Solana, president de Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE). Opina sobre diferents coses, entre elles sobre Bolonya.

Òbviament, des de la Universitat, no hem sabut explicar bé què suposa aquest pla. Bolonya és un canvi a millor. Tracta d’adequar els objectius de la formació. Què volem? La recerca que desitja l’investigador o la que demana la societat? La Universitat ha de deixar de ser el vedat privat a caprici de certs currículums i passar a ser útil. Cal baixar-la del pedestal. Hem de vèncer les barreres dels qui pensen que la recerca s’ha de fer sense objectius i els qui estem convençuts que s’ha d’orientar a qüestions pràctiques amb una finalitat.

Les universitats són massa rígides, més per un moment d’evolució contínua. Hem de ser ràpids per afrontar els canvis. Sobretot, en les formacions més tècniques, però per a les teòriques, les lletres i les humanitats la Universitat ha d’assumir un paper dinamitzador. S’espera que aquí siguem transgressors, innovadors. No valen només els valors estètics. Necessitem trencar barreres per dinamitzar.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació