Enric I. Canela

El BOE del dia 12 de maig publicava l’Orden CIN/1192/2011, de 5 de mayo, por la que se aprueba la convocatoria para el año 2011 del procedimiento de concesión de las ayudas correspondientes al subprograma Inncorpora, dentro del Programa Nacional de Contratación e Incorporación de Recursos Humanos de la Línea Instrumental de Actuación en Recursos Humanos del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica (I+D+i) 2008-2011.

Diu:

L’objecte de la present Ordre ministerial és aprovar la convocatòria del subprograma INNCORPORA corresponent a l’any 2011 en totes les línies que es recullen en aquest article, excepte en la línia INNCORPORA-FPGS que es realitza per a 2012, en règim de concurrència competitiva i aplicant els principis de publicitat i objectivitat.

2. Aquesta convocatòria integra totes les línies del Subprograma INNCORPORA, que es recullen a continuació, i que es regeixen pel que disposa aquest capítol i per les disposicions específiques que conté per a cada una d’elles en els respectius capítols:
Línia 1: INNCORPORA-TORRES QUEVEDO (INNCORPORA-PTQ).
Línia 2: INNCORPORA-TITULATS UNIVERSITARIS (INNCORPORA-TU).
Línia 3: INNCORPORA-FORMACIÓ PROFESSIONAL DE GRAU SUPERIOR (INNCORPORA-FPGS).
Línia 4: INNCORPORA-ESCOLES D’EMPRESES (INNCORPORA-EE).
Línia 5: INNCORPORA-CENTRES DE FORMACIÓ (INNCORPORA-CF).
Línia 6: INNCORPORA-INTEL.LIGÈNCIA INTERNACIONAL (INNCORPORA-II).

Fer notar que alguns dubtaven de la convocatòria del Programa Torres Quevedo. Doncs bé, per sort el tenim aquí. Potser s’ha endarrerit uns dies però és aquí.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació