Enric I. Canela

Pel seu interès incloc en aquest bloc el document elaborat per la CRUE proposant esmenes concretes a l’articulat del projecte de la LOU que s’està debatent al Congrés dels Diputats. Com ja he indicat el Projecte de Llei ja ha estat dictaminat per la Comssió d’Educació del Congrés i es votarà en el Ple previsiblement el dia 14 de desembre.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació