Enric I. Canela

Una notícia que així, a primera vista em sembla una ximpleria. Los niños de embarazos no planificados tienden a una menor capacidad intelectual. Al final diu: Els nens nascuts després d’un embaràs no planificat presentaven un retard de quatre a cinc mesos, respecte dels nens d’embarassos planificats, en les capacitats verbals. Però aquestes diferències gairebé van desaparèixer quan els investigadors van prendre en compte les circumstàncies socioeconòmiques dels nens. “Aquestes diferències s’expliquen gairebé completament pels factors socioeconòmics”, van concloure els autors.

Evidentment sempre vaig a veure l’original. La conclusió del treball del British Journal of Pharmacology (Effect of pregnancy planning and fertility treatment on cognitive outcomes in children at ages 3 and 5: longitudinal cohort study) és: La planificació de l’embaràs, infertilitat, o la reproducció assistida no afecten negativament el desenvolupament cognitiu dels nens a l’edat de 3 o 5 anys. Les diferències observades a les anàlisis no ajustats són gairebé íntegrament explicades per les marcades desigualtats en les circumstàncies socioeconòmiques entre els grups estudiats.

La meva conclusió és que haurien de despatxar al redactor de la notícia.

Trackback URI | Comentaris RSS

Deixi una contestació