Archive for març 1st, 2009

Enric I. Canela Al número de febrer de 2009 de la revista Cataluya Empresarial vaig publicar l’article L’incert futur del sistema educatiu espanyol, que podeu llegir aquí en català: Com és ben conegut, l’atur estructural es deu a la desaparició de les ocupacions que requereixen mà d’obra poc qualificada, que són progressivament substituïdes per d’altres […]