Archive for maig 19th, 2010

Enric I. Canela Fa un cert que hi ha poques notícies de la universitat i de la recerca, és com si la crisi que arrosseguem hagués paralitzat tot. De totes formes la crisi, bé més que la crisi el robatori perpetrat pel govern espanyol i secundat pel nostre sobre les nostres retribucions, ha donat una […]