Archive for març 20th, 2011

Enric I. Canela Un article interessant: Fusionar universitats per ser més eficients, optimitzar els recursos i millorar els resultats de l’educació superior. És la recepta apuntada per alguns experts, lligats tant a institucions acadèmiques públiques com privades. Certament algunes ofertes són demencials. Mentre les universitats no tinguin completa autonomia en la selecció d’estudiants i el […]

Enric I. Canela El text de la Llei de la Ciència aprovat pel Congrés no acaba d’agradar als cinetífics signants de per una Investigacion Digna. El tema de la carrera científica no és del seu gust. El problema inicial són les beques, la seva renovació i després la manca de places relativament estables. A mi […]

Enric I. Canela El president de la Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE), Gutiérrez Solana, ha dit que aquests moments, les universitats treballen en l’elaboració de l’Estatut del Professorat Universitari per tal que garanteixi les seves funcions de recerca, formació i transferència del coneixement, i en el qual el Ministeri d’Educació té interès […]