Archive for desembre 6th, 2011

Enric I. Canela Llegeixo que la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha fiscalitzat el capítol 4 del pressupost de despeses (transferències corrents) de l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), corresponent als exercicis 2008 i 2009. En general observo que es tracta d’un informe, que ha elaborat el síndic Jordi Pons i Novell, […]