Archive for octubre 10th, 2013

Enric I. Canela Ho imaginava però ho han demostrat. Ja sabeu, vegetals rics en polifenols variats. M’ha agradat llegir que un estudi científic fet per investigadors de la UB associa per primera vegada el consum elevat de polifenols amb la reducció en un 30% de la mortalitat en una població de més de 65 anys. […]

Enric I. Canela Genial Iu Forn en el seu comentari al diari ARA: Fora les empreses de la universitat. Contrasta l’article d’Iu Forn amb l’intel·ligentíssim escrit Resposta al comunicat del Rectorat: Una minoria aliena?, que és la resposta al comunicat emès pel Rectorat de la Universitat de Barcelona el dia 8 d’octubre de 2013. Ja […]

Enric I. Canela La vaga de docents a les Illes Balears ha durat més de tres setmanes. Els mestres s’han oposat massivament al decret de trilingüisme impulsat per José Ramon Bauzá, conegut com el TIL (Tractament Integral de Llengües), que introdueix l’anglès com a tercera llengua vehicular i arracona el català a les escoles. I […]

Enric I. Canela Llegia que AQU Catalunya ha estat escollida pel Consell de la INQAAHE (The Internacional Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education) per assumir el Secretariat de l’organització durant el període 2013-2015. La INQAAHE és la Xarxa internacional d’organismes per a l’assegurament de la qualitat en l’educació superior. D’abast mundial, la Xarxa […]