Archive for agost 27th, 2014

Enric I. Canela Llegia que el Govern ha aprovat avui el Projecte de llei de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), que dota l’organisme dels instruments legals i organitzatius necessaris per afavorir la seva posició de referència a nivell europeu. Diu que aquesta llei reforçarà la independència de l’agència com […]