Archive for octubre 27th, 2016

Enric I. Canela Avui els rectors i presidents dels consells socials de les universitats públiques catalanes han presentat una declaració conjunta, elaborada en el marc de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), per reclamar al govern català millores en la política universitària. La declaració tracta cinc punts: Autonomia, retiment de comptes i govern de les universitats […]